Tannkjøttbetennelse

Dette er en betennelse i tannkjøttet (gingivitt) og i tannfestet rundt tennene (periodontitt). En annen betegnelse på periodontitt er tannløsningssykdom eller pyrea.

Et friskt tannkjøtt har lys rød farge og ligger stramt inntil tennene.

Gingivitt

er en forholdsvis vanlig tilstand som gir lite symptomer i tidlig fase. Dårlig ånde og lettblødende tannkjøtt er de første symptomene. Den vanligste formen er kronisk gingivitt, som forårsakes av bakteriebelegg på tennene. Kliniske tegn er rødhet, hevelse , samt blødningstendens ved f.eks. tannrengjøring. Tilstanden er reversibel og grundig renhold kan gjøre tannkjøttet friskt igjen.

Periodontitt

er en betennelse i tennenes støttevev. Omlag 10 % av den voksne befolkning utvikler alvorlig periodontitt. Ved periodontitt er det få subjektive symptomer. Enkelte vil likevel kunne oppleve dårlig ånde og blødning fra tannkjøttet. Tannkjøttet vil også være noe ømt og hovent. Senere i sykdomsforløpet vil tenner kunne bli løsere, og eventuelt flytte på seg.

Periodontitt er en betennelse i tennenes støttevev. Omlag 10 % av den voksne befolkning utvikler alvorlig periodontitt. Ved periodontitt er det få subjektive symptomer. Enkelte vil likevel kunne oppleve dårlig ånde og blødning fra tannkjøttet. Tannkjøttet vil også være noe ømt og hovent. Senere i sykdomsforløpet vil tenner kunne bli løsere, og eventuelt flytte på seg.

Behandling av periodontitt

God munnhygiene er en forutsetning for at behandlingen av periodontitt skal bli vellykket. Behandlingen vil derfor innledes med hygieneopplæring for deretter å fjerne belegg og tannstein fra tennenes rotoverflate. Målet er å etterlate glatte rotoverflater slik at det blir lettere å holde tennene rene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med henvisnings til spesialist og/eller kirurgisk behandling for å få kontroll over periodontitten.

Plakk og tannstein dannes hele tiden. Etter endt behandling vil det derfor være nødvendig med kontroller og vedlikeholdsbehandling av tennene for å holde periodontitten i sjakk. Selv om periodontittbehandlingen utføres korrekt og etter beste evne, kan man ikke utelukke at tenner kan gå tapt på sikt.

Hvis periodontitten ikke blir behandlet vil sykdommen i de fleste tilfelle ikke medføre store konsekvenser for tannsettet. Noen, ca 10% av befolkningen vil uten behandling oppleve at tenner løsner og flytter på seg. De kan miste flere tenner i løpet av livet dersom tilstanden ikke behandles, og noen ytterst få vil kunne bli helt tannløse. Blant disse med en mer alvorlig (hurtigforløpende) sykdom vil det være noen som ikke lar seg behandle med suksess, selv av spesialister.

Her, som i andre sammenheng, vil tidlig behandling nesten alltid være enklere, rimeligere og gi et bedre og mer varig resultat.

Kontakt oss

TIMEBESTILLING:
35 52 04 69
TELEFONTIDER
Man - Tors: 08.00 - 15.00 Fredag: 08.00 - 13.00
Vennligst kontakt oss på mail utenom telefontid
  • mai.kersten.gunnarsli@ibsen-tannlegesenter.no
  • kirsten.aanesen@ibsen-tannlegesenter.no
  • kari.nesse@ibsen-tannlegesenter.no
  • christine.aanesen@ibsen-tannlegesenter.no
  • hanne.hommedal@ibsen-tannlegesenter.no
Logo Den norske tannlegeforening